Condiții de cumpărare

Termeni și condiții
Modul de returnare:

Ne străduim să corectăm posibilele probleme în forma cea mai favorabilă pentru clienții noștrii.

 

Modul de returnare:

Produsele se pot returna în termen de 14 zile de la primirea coletului cu ajutorul oricărui curier la adresa următoare.

GLS ORADEA DEPO, Strada 312, nr. 35., Loc Osorhei, Oradea 417360

Ca destinatar indicați Zamyra KFT.

Este important ca factura să fie parte a coletului, precum și să includă numărul de cont bancar, numele și adresa.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să scrieți un e-mail:

zamyrastore@gmail.com

Găsiți formularul de returnare mai jos.

 

Rambursarea banilor:

Doar în cazul îmbrăcămintelor cu eticheta Zamyra KFT putem garanta rambursarea.

Din motive de igienă în cazul ciorapilor și a lenjeriei rambursarea se poate efectua doar dacă returnăm produsele în ambalajul nedeschis.

În cazul în care returnați un pachet parțial, vom rambursa doar prețul produselor returnate la numărul de cont bancar atașat.

În cazul în care returnați întregul pachet, vom rambursa suma integrală a comenzii la numărul de cont bancar atașat.

În cazul în care conținutul pachetului este defect sau incorect, se va rambursa suma integrală a produsului, precum și costul total de transport și de manipulare, adică suma integrală a comenzii împreună cu taxa de retur.

În cazul în care conținutul pachetului parțial este defect sau incorect (adică din mai multe produse de exemplu unul), se va rambursa prețul produsului împreună cu taxa de retur.

Rambursarea se va efectua în termen de 14 de zile de la primirea pachetului de către firma noastră.

În cazul produselor defecte sau incorecte, vă rugăm să ne anunța-ți la adresa de email zamyrastore@gmail.com.

 

Condițiile dreptului de retragere se regăsesc la link-ul următor:

https://flortfashion.hu/shop_help.php?tab=terms

 

 

 

 

exemplu de formular de returnare

Destinatar: Zamyra KFT

(adresa: 5600 Békéscsaba Nagyrét 1658 Magyarország, e-mail: flortfashion@gmail.com)

Subsemnatul (subsemnata)/subsemnații declar/declarăm că doresc/dorim să îmi exercit/ne exercităm dreptul de returnare în cazul contractului de cumpărare a produsului/produselor sau în cazul furnizării următorului serviciu:

………………………………………………………………………………………………………

Data contractului de cumpărare / data preluării: …………………………………………

Numele cumpărătorului (cumpărătorilor):

Adresa cumpărătorului (cumpărătorilor):

Vă rugăm să virați prețul de cumpărare în contul bancar următor (completați doar în cazul în care doriți ca prețul de cumpărare să fie virat prin transfer bancar):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Semnătura cumpărătorului (cumpărătorilor): (doar în cazul unei declarații pe hârtie)

…………………………………………………………………………………

 

Data:

 

CONDIȚII DE CUMPĂRARE

TERMENI ȘI CONDIȚII (CG)

zamyra.ro

în vigoare de la: 2021-03-16

Cuprins

 • Termeni și Condiții Generale
 • Preambul
 • Amprenta, concepte, legislație
 • Domeniul de aplicare al GTC
 • Limba și forma contractului
 • Prețuri
 • Opțiuni de tratare și executare a reclamațiilor
 • Drept de autor
 • Invaliditate parțială, cod de conduită
 • Remedierea erorilor de introducere a datelor
 • Procedura în cazul prețului incorect
 • Utilizarea site-ului
 • Procesarea comenzilor, crearea contractului
 • Modalități de plată
 • Moduri de transport
 • Data finalizării
 • Rezervarea drepturilor, clauza de proprietate
 • Informarea consumatorilor
 • Dreptul de retragere
 • Drepturi de garanție

PREAMBUL

Bine ați venit pe site-ul nostru! Vă mulțumim că ne onorați cu încrederea dumneavoastră atunci achiziționați de la noi!

Acest webshop GTC a fost creat cu generatorul Consumer Friendly GTC.

Dacă aveți întrebări cu privire la acești Termeni și condiții, la utilizarea site-ului web, la produse individuale, să faceți o achiziție sau dacă doriți să discutați cererea dumneavoastră individuală cu noi, vă rugăm să ne contactați la datele de contact furnizate.

AMPRENTA: Datele FURNIZORului (VâNZăTOR, INTREPRINDERE)

Nume: Zamyra KFT

Sediul central: 5600 Békéscsaba Nagyrét 1658

Adresă poștală, tratarea reclamațiilor: 5600 Békéscsaba Nagyrét 1658

Autoritatea de înregistrare: Registrator al municipalității Békéscsaba

Numărul de înregistrare al companiei: 04-09-015467

COD FISCAL: 28771652-2-04

Reprezentant: Mekis Alex

Număr de telefon: +36707744947

E-mail: zamyraromania@gmail.com

Site: https://www.zamyra.ro

Informațiile furnizorului de găzduire

Nume: UNAS Online Kft.

Sediul central: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Contact: unas@unas.hu

CONCEPTE

Părți: Vânzătorul și Cumpărătorul împreună

Consumator: o persoană fizică care acționează în afara profilului, profesiei sau întreprinderii sale

Contract de consum: un contract al cărui obiect este un consumator

Website: site-ul respectiv pentru încheierea contractului

Contract: Contract de vânzare între Vânzător și Cumpărător folosind Site-ul web și e-mailul

Mijloace de comunicare la distanță: un mijloc de a face o declarație contractuală în absența părților în vederea încheierii unui contract. Astfel de mijloace sunt în special destinatarul sau formularul fără titlu, scrisori standard, publicitatea în presă cu formularul de comandă, catalogul, telefonul, faxul și dispozitivul de acces la internet

Contract la distanță: un contract de consum încheiat în cadrul unui sistem de vânzare la distanță pentru furnizarea bunurilor sau serviciilor contractate fără prezența fizică simultană a părților, părțile contractante utilizând numai mijloace de comunicare la distanță în scopul încheierii contractului

Produs: toate bunurile mobile comercializabile care fac obiectul Contractului oferite pe Site-ul destinat vânzării pe Site-ul web

Întreprindere: persoană care acționează în exercitarea profilului, profesiei sau activității sale

Cumpărător/Dvs.: Persoana care a încheiat un contract de ofertă de cumpărare prin intermediul Site-ului
 
Garanție: În cazul contractelor încheiate între consumator și întreprindere (denumit în continuare "contractul de consum"),

 1. a) o garanție pentru executarea contractului pe care întreprinderea o angajează în mod voluntar pentru executarea corespunzătoare a contractului, în plus față de sau în absența obligației sale legale, și
 2. b) garanția legală obligatorie

 

LEGISLAȚIi RELEVANte

Tratatul este reglementat de dispozițiile dreptului maghiar și este reglementat în special de următoarele legi:

Legea CLV din 1997 privind protecția consumatorilor
 
CVIII Act din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor legate de societății informaționale
 
Legea V din 2013 privind Codul civil
 
151/2003. (IX.22.) Hotărârea Guvernului privind garanțiile obligatorii pentru bunurile de folosință îndelungată

45/2014. (II.26.) Decretul Guvernului privind modalitățile de stabilire a contractelor dintre consumator și întreprindere

19/2014. (IV.29.) Decret NGM privind regulile procedurale pentru gestionarea cererilor de garanție pentru lucrurile vândute în baza unui contract între un consumator și o companie

1999 LXXVI. Legea privind drepturile de autor
 
Legea CXII din 2011 Act privind dreptul la autodeterminarea informațiilor și libertatea de informare
 
REGULAMENTUL (UE) 2018/302 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 februarie 2018 privind luarea de măsuri împotriva restricțiilor nejustificate de conținut pe zonă și a altor forme de discriminare bazate pe naționalitate, locul de reședință sau stabilirea cumpărătorului privind Directiva și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 2017/2394 și a Directivei 2009/22 / CE

 

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 95/46 (Regulamentul general privind protecția datelor)

 

DOMENIUL DE APLICARE ȘI ACCEPTAREA CG

Conținutul contractului încheiat între noi - în plus față de prevederile reglementărilor legale obligatorii relevante - este determinat de acești Termeni și condiții generale (în continuare: GTC). În consecință, aceste GTC conțin drepturile și obligațiile dvs. și ale noastre, condițiile de încheiere a contractului, termenele de executare, condițiile de livrare și plată, regulile de răspundere și condițiile de exercitare a dreptului de retragere.

Informațiile tehnice necesare pentru utilizarea site-ului web, care nu sunt incluse în aceste CG, sunt furnizate de alte informații disponibile pe site.

Trebuie să vă familiarizați cu prevederile acestor CGP înainte de a finaliza comanda.

LIMBA CONTRACTULUI, FORMA CONTRACTULUI

Limba contractelor acoperite de aceste CG este maghiara.

Contractele care intră sub incidența prezentelor CGC nu se califică drept contracte scrise, nu sunt depuse de Vânzător.

 

 

Prețuri

Prețurile sunt în HUF și includ TVA-ul de  27%. Prețurile sunt doar cu titlu informativ. Nu se poate exclude faptul că Vânzătorul poate modifica prețurile din motive de politică comercială. Modificările de preț nu se aplică contractelor deja încheiate. Dacă Vânzătorul a indicat greșit prețul și a primit o comandă pentru produs, dar părțile nu au încheiat încă un contract, Vânzătorul va acționa pe baza clauzei „Procedură preț incorect” din CG.

RECLAMAȚII ȘI POSIBILITĂȚI DE APLICARE

Consumatorul poate depune reclamații ale consumatorilor cu privire la produs sau la activitățile Vânzătorului la următoarele date de contact:

 • Telefon: +36707744947
 • Adresa internet: http://zamyra.hu  
 • E-mail: zamyraromania@gmail.com

 

Consumatorul poate comunica oral sau în scris companiei reclamația sa cu privire la conduita, activitatea sau omiterea afacerii sau a unei persoane care acționează în interesul sau în beneficiul afacerii în legătură directă cu distribuția sau vânzarea bunuri către consumatori.

Întreprinderea trebuie să investigheze imediat plângerea orală și să o remedieze, dacă este necesar. În cazul în care consumatorul nu este de acord cu gestionarea reclamației sau nu este posibil să investigheze reclamația imediat, compania trebuie să ia imediat procese-verbale ale reclamației și a poziției sale și să furnizeze o copie consumatorului la fața locului în cazul unei plângere orală. În cazul unei reclamații orale făcute prin telefon sau alt serviciu de comunicații electronice, aceasta va fi trimisă consumatorului cel târziu în același timp cu răspunsul de fond, în conformitate cu cerințele de răspuns la o reclamație scrisă, în termen de 30 de zile. În alte privințe, vi se cere să continuați cu reclamația scrisă după cum urmează. Întreprinderea - cu excepția cazului în care se prevede altfel printr-un act direct aplicabil al Uniunii Europene -va răspunde în scris în termen de treizeci de zile de la primire și va lua măsuri pentru a o comunica. Un termen mai scurt poate fi stabilit prin legislație, sau un termen mai lung prin lege. Întreprinderea trebuie să motiveze poziția sa de respingere a plângerii. O reclamație orală comunicată prin telefon sau prin serviciul de comunicații electronice trebuie să fie furnizată cu un număr unic de identificare.

Înregistrarea plângerii trebuie să cuprindă următoarele:

 1. numele și adresa consumatorului,
 2. locul, ora și modul de depunere a reclamației,
 3. o descriere detaliată a reclamației consumatorului, o listă de documente și alte dovezi prezentate de consumator,
 4. o declarație a companiei cu privire la poziția sa cu privire la reclamația consumatorului, dacă reclamația poate fi investigată imediat,
 5. semnătura persoanei care a preluat procesul-verbal și, cu excepția unei plângeri orale formulate prin telefon sau alte mijloace electronice, de către consumator,
 6. locul și ora înregistrării minutelor,
 7. în cazul unei reclamații orale comunicate prin telefon sau alt serviciu de comunicații electronice, numărul unic de identificare al reclamației.

Compania trebuie să țină o evidență a reclamației și o copie a răspunsului timp de cinci ani și să o prezinte la cerere autorităților de inspecție.

Dacă reclamația este respinsă, compania trebuie să informeze consumatorul în scris despre autoritatea sau organismul de conciliere care poate iniția reclamația în fucție de tipul reclamației. Informațiile includ, de asemenea, sediul social, telefonul și datele de contact pe internet și adresa poștală a autorității competente sau a organismului de conciliere din locul de reședință sau de ședere al consumatorului. Informațiile includ, de asemenea, dacă întreprinderea a recurs la o procedură a grupului de conciliere pentru a soluționa un litigiu al consumatorilor.

Dacă orice dispută a consumatorului între Vânzător și consumator nu este soluționată în timpul negocierilor, sunt deschise consumatorului următoarele opțiuni:


Plângere către autoritățile de protecție a consumatorilor. Dacă observați o încălcare a drepturilor consumatorului, aveți dreptul să depuneți o reclamație la autoritatea competentă pentru protecția consumatorilor din locul de reședință. În urma evaluării plângerii, autoritatea decide asupra desfășurării procedurilor de protecție a consumatorilor. Sarcinile oficiale de protecție a consumatorilor de primul nivel sunt îndeplinite de către birourile guvernamentale ale capitalei și județelor competente în funcție de locul de reședință al consumatorului, a căror listă poate fi găsită aici: http://www.kormanyhivatal.hu/  

Proceduri judiciare. Clientul este îndreptățit să își execute cererea care decurge

 dintr-un litigiu al consumatorilor în instanță în cadrul procedurilor civile în conformitate cu

Legea V. din 2013 privind Codul civil și Legea CXXX din 2016 privind Codul de procedură civilă.

Dorim să vă informăm că puteți depune o reclamație împotriva consumatorilor. În cazul în care reclamația dvs. de la consumator este respinsă, aveți, de asemenea, dreptul de a solicita la Consiliul de conciliere pentru locul de reședință sau ședere: condiția pentru inițierea procedurilor de conciliere este ca consumatorul să caute direct soluționarea litigiului cu întreprinderea în cauză.  

 Întreprinderea are datoria de a coopera în procedurile comisiei de conciliere.

În acest context, există obligația companiilor de a trimite un răspuns la apelul comitetului de conciliere și o obligație de a se prezenta în fața comitetului de conciliere („asigurarea participării persoanei autorizate să ajungă la un acord la ședință”) .

În cazul în care sediul social sau sediile societății nu sunt înregistrate în județul camerei care operează comisia de conciliere competent teritorial, obligația întreprinderii de a coopera se extinde la oferirea posibilității de a încheia un acord scris în conformitate cu nevoile consumatorului.

 

În cazul încălcării obligației de cooperare de mai sus, autoritatea pentru protecția consumatorilor are puterea de a aplica amenzi obligatorii în cazul unei conduite ilegale a întreprinderilor ca urmare a unei modificări a legislației și nu există nicio posibilitate de neplată a amenzii. În plus față de Legea privind protecția consumatorilor, legislațiile întreprinderilor mici și mijlocii au fost, de asemenea, modificate, astfel încât să nu se renunțe la impunerea amenzilor nici în cazul întreprinderilor mici și mijlocii.

Valoarea amenzii poate varia de la 15.000 HUF la 500.000 HUF în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, în timp ce de la 15.000 HUF în cazul întreprinderilor non-mici și mijlocii cu vânzări nete anuale care depășesc 100 milioane HUF, valoarea amenzii începe de la 5% din vânzările nete anuale ale companiei, dar poate ajunge până la maximum 500 milioane HUF. Prin introducerea unei amenzi obligatorii, legiuitorul își propune să sublinieze cooperarea cu organismele de conciliere și să asigure participarea activă a întreprinderilor la procedurile de conciliere.

 


Consiliul de conciliere este responsabil pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor cu consumatorii. Sarcina consiliul de conciliere este de a încerca să ajungă la un acord între părți pentru a soluționa litigiul consumatorilor, în caz contrar acesta va decide problema pentru a asigura o aplicare simplă, rapidă, eficientă și rentabilă a drepturilor consumatorilor. La cererea consumatorului sau a întreprinderii, consiliul oferă consiliere cu privire la drepturile și obligațiile consumatorului.

Procedurile consiliului de conciliere sunt inițiate la cererea consumatorului. Solicitarea se face în scris către președintele consiliului de conciliere: cerința scrisă poate fi transmisă prin scrisoare, telegramă, telegraf sau fax și prin orice alt mijloc care permite destinatarului să păstreze datele adresate acestuia permanent pentru scopul stocării datelor și să afișeze datele stocate într-o formă și conținut neschimbat.

Cererea conţine următoarele informaţii:

 1. numele, locul de reședință sau de ședere al consumatorului,
 2. numele, sediul social sau reședința întreprinderii implicate în litigiul consumatorilor;
 3. dacă consumatorul desemnează jurisdicția în locul consiliului de consiliere
 4. o scurtă descriere a poziției consumatorului, a faptelor și a dovezilor care o susțin,
 5. o declarație a consumatorului conform căreia consumatorul a încercat direct să soluționeze litigiul cu afacerea în cauză
 6. o declarație a consumatorului potrivit căreia niciun alt consiliul de conciliere nu a inițiat proceduri în materie, nu a fost inițiată nici o procedură de mediere, nu a fost depusă nici un model de sesizare sau nicio cerere pentru un ordin de plată;
 7. propunerea de decizie a comisiei,
 8. semnătura consumatorului.

Cererea trebuie să fie însoțită de un document sau o copie (extras) la care consumatorul se referă ca evidență, în special o declarație scrisă a companiei care respinge reclamația sau, în lipsa acesteia, orice altă dovadă care a fost scrisă consumatorului de a iniția o consultare necesară.

Dacă consumatorul acționează printr-un proxy, acesta trebuie să atașeze cererea.

Mai multe informații despre consiliul de conciliere sunt disponibile aici: http://www.bekeltetes.hu  

Mai multe informații despre consiliul de conciliere teritorial sunt disponibile aici:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek  

Detalii de contact ale fiecărui consiliu de conciliere teritorial:

Comitetul de conciliere al județului Baranya
Adresa: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Număr de telefon: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu;  mbonyar@pbkik.hu  

 

 

Comitetul de conciliere al județului Bács-Kiskun
Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Număr de telefon: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu;  mariann.matyus@bkmkik.hu   
Website: www.bacsbekeltetes.hu  

Comitetul de conciliere al județului Békés
Adresa: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Număr de telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu  

Comitetul de conciliere județean Borsod-Abaúj-Zemplén
Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon: 06-46-501-091; 06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu  

Comitetul de conciliere din Budapesta
Adresa: 1016 Budapesta, Krisztina krt. 99. et. III 310.
Număr de telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu  

Comitetul de conciliere al județului Csongrád
Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Număr de telefon: 06-62-554-250 / 118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu  

Comitetul de conciliere al județului Fejér
Adresa: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Număr de telefon: 06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu  

Comitetul de conciliere al județului Győr-Moson-Sopron
Adresa: 9021 Győr, Szent István út 10 / a.
Număr de telefon: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu  

Comitetul de conciliere al județului Hajdú-Bihar
Adresa: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Număr de telefon: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu  

Comitetul de conciliere al județului Heves
Adresa: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Număr de telefon: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu  

 
Comitetul de conciliere al județului Jász-Nagykun-Szolnok

Adresa: 5000 Szolnok, parcul Verseghy 8. III. etajul 305-306.
Număr de telefon: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu  

Comitetul de conciliere al județului Komárom-Esztergom
Adresa: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Număr de telefon: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Comitetul de conciliere județean Nógrád
Adresa: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9 / A.
Număr de telefon: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu  

Comitetul de conciliere al județului Pest
Adresa: 1055 Budapesta, Balassi Bálint u. 25, etajul 6, ușa 2
Adresa poștală: 1364 Budapesta, Pf.: 81
Număr de telefon: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu  

Comitetul de conciliere al județului Somogy
Adresa: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Număr de telefon: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu  

Consiliul județean de conciliere Szabolcs-Szatmár-Bereg
Adresa: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Număr de telefon: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu  

Comitetul de conciliere al județului Tolna
Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. etaj III.
Număr de telefon: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu  

Consiliul județean de conciliere Vas
Adresa: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Număr de telefon: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu  

Comitetul județean de conciliere Veszprém
Adresa: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1, etaj 116.
Număr de telefon: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu  

Comitetul de conciliere al județului Zala
Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Număr de telefon: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu  

PLATAFORMA ONLINE DE REZOLVARE A DISPUTELOR

Comisia Europeană a creat un site web unde consumatorii se pot înregistra, permițându-le să își soluționeze disputele privind cumpărăturile online completând o cerere, evitând litigiile. În acest fel, consumatorii își pot revendica drepturile fără să fie împiedicați să facă acest lucru din cauza distanței, de exemplu.

Dacă doriți să faceți o reclamație cu privire la un produs sau serviciu pe care l-ați cumpărat online și nu doriți neapărat să vă adresați instanței, puteți utiliza platforma de soluționare a litigiilor online.

Dvs. și comerciantul împotriva căruia ați depus o reclamație puteți selecta împreună pe platformă comitetul de soluționare a litigiilor pe care doriți să îl încredințați pentru gestionarea reclamației.

Platforma online de soluționare a litigiilor este disponibilă aici: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=EN  

DREPTURI DE AUTOR

Legea LXXVI din 1999 privind drepturile de autor. În conformitate cu secțiunea 1 (1) din lege (denumită în continuare: Szjt.), site-ul este considerat protejat prin drepturi de autor, astfel încât toate părțile acestuia sunt protejate prin drepturi de autor.

 În conformitate cu Szjt. secțiunea 16 (1), este interzisă utilizarea neautorizată a soluțiilor grafice și de software, a programelor de calculator pe site-ul web sau utilizarea oricărei aplicații cu care site-ul web sau orice parte a acestuia poate fi modificată. Orice material poate fi preluat de pe site și baza de date a acestuia, chiar și cu acordul scris al titularului drepturilor, numai cu referire la site-ul web și o indicație a sursei. Titularul dreptului: Zamyra KFT

INVALIDITATE PARȚIALĂ, CODUL DE CONDUITĂ

Dacă orice clauză a GTC este incompletă sau invalidă din punct de vedere juridic, clauzele rămase din contract vor rămâne în vigoare și se vor aplica prevederile legislației relevante în locul părții nevalide sau incorecte.

Vânzătorul nu are un cod de conduită conform Legii privind interzicerea practicilor comerciale neloiale împotriva consumatorilor.

FUNCȚIONAREA CONȚINUTULUI DE DATE DIGITALE, MĂSURI DE PROTECȚIE TEHNICĂ

Disponibilitatea serverelor care furnizează date pe site este de peste 99,9% pe an. Întregul conținut al datelor este copiat în mod regulat, încât, în cazul unei probleme, conținutul original al datelor poate fi restaurat. Datele afișate pe site sunt stocate în bazele de date MSSQL și MySQL. Datele sensibile sunt stocate cu criptare adecvată, folosind suportul hardware încorporat în procesor pentru a le cripta.

INFORMAȚII PRIVIND CARACTERISTICILE ESENȚIALE ALE PRODUSELOR

Pe site, oferim informații în descrierile fiecărui produs despre caracteristicile esențiale ale produselor care pot fi achiziționate.

CORECTAREA ERORILOR DE INTRARE A DATELOR - RESPONSABILITATEA PENTRU EXACTITATEA DATELOR FURNIZATE

În timpul comenzii, aveți ocazia să modificați datele pe care le-ați introdus înainte de finalizarea comenzii (făcând clic pe butonul Înapoi din browser se va deschide pagina anterioară, astfel încât să puteți corecta datele introduse chiar dacă ați trecut deja la pagina următoare ). Vă rugăm să rețineți că este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că informațiile pe care le furnizați sunt introduse cu exactitate, deoarece produsul va fi facturat sau livrat pe baza informațiilor pe care le furnizați. Vă rugăm să rețineți că o adresă de e-mail

 

 

 incorectă sau spațiului excesiv de stocare asociat cu cutia poștală poate duce la neacordarea confirmării și poate împiedica încheierea contractului.

PROCEDURA ÎN CAZUL PREȚului INCORECT

Următoarele se consideră în mod evident prețuri cotate incorect:

 • Preț 0 HUF,
 • preț cu reducere, dar prețul redus este indicat incorect (de exemplu: în cazul unui produs de 1.000 HUF, după aplicarea reducerii de 20% produsul costă HUF 500).

În cazul indicării unui preț incorect, Vânzătorul oferă posibilitatea de a cumpăra produsul la un preț corect, în posesia căruia Cumpărătorul poate decide să comande produsul la un preț corect sau să anuleze comanda fără nici o consecință juridică adversă.

 

UTILIZAREA SITE-ULUI

Site-ul web oferă o prezentare a produsului și o opțiune de a comanda online pentru utilizatori. Puteți naviga pe site folosind secțuinile din meniul Utilizator. Produsele sunt clasificate. În categoria Produse reduse, puteți găsi toate produsele reduse disponibile în magazin. Fiecare produs are o dată separată de începere și expirare a reducerii sau o indicație a datei de începere care se sfârșește cu epuizarea stocurilor.

Sub  meniul Mai mult și mai ieftin, veți găsi produsele pentru care magazinul oferă o reducere de cantitate dacă comandați mai multe produse.

În meniul Noutăți, veți găsi produse noi pe site. Faceți clic pe numele categoriei pentru a vedea lista de produse. Dacă toate produsele dintr-o anumită categorie nu încap pe o singură pagină, puteți merge pe pagina următoare sau anterioară făcând clic pe numerele aflate în susul și în josul paginii. Pagina detaliată a produsului poate fi accesată făcând click pe numele produsului din lista de produse. Aici puteți găsi informații despre caracteristicile detaliate și prețul produsului pe care doriți să îl comandați.

Pe site-ul web este posibil să căutați un produs după cuvinte cheie. Rezultatele produselor care corespund criteriilor dvs. de căutare sunt afișate într-o listă similară de categorii.

 

 

 Produsul selectat poate fi plasat în coș folosind butonul coș, iar numărul necesar de produse poate fi setat lângă buton. Utilizatorul poate verifica conținutul coșului de cumpărături folosind meniul Coș de cumpărături. Aici puteți schimba cantitatea produsului din coș și puteți comanda articolul. De asemenea, puteți utiliza butonul Golire coș pentru a goli complet coșul.

Utilizatorul poate continua procesul de cumpărare făcând click pe butonul Comandă. Ca al doilea pas, este posibil să vă conectați, să vă înregistrați și să cumpărați fără înregistrare. În caz de înregistrare și cumpărare fără înregistrare, Utilizatorul trebuie să furnizeze următoarele date: adresa de e-mail, numele, numărul de telefon, adresa de facturare și dacă adresa de livrare este diferită de cea de facturare. În plus, este necesară o parolă pentru înregistrare față de datele de mai sus. Utilizatorul poate afla despre înregistrarea cu succes prin e-mail și pe site. Utilizatorul poate solicita anularea înregistrării sale prin e-mail de la Furnizorul de servicii, caz în care trebuie să se reînregistreze pentru o nouă achiziție.

Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea confidențialității datelor de acces. Utilizatorul este responsabil pentru actualizarea datelor sale și este obligat să notifice Furnizorul de servicii în cazul în care constată că datele sale au fost utilizate în mod abuziv de către o terță parte. În cazul unei parole uitate, o nouă parolă poate fi solicitată pe site-ul web la adresa de e-mail înregistrată. Dacă Utilizatorul s-a înregistrat anterior pe site, procesul de comandă poate fi continuat prin introducerea adresei de e-mail și a parolei.

Următorul pas din procesul de comandă este ca Utilizatorul să selecteze metoda de plată și livrare corespunzătoare. Cu ajutorul unei pagini de sinteză, utilizatorul poate verifica toate datele introduse anterior și produsele pe care dorește să le comande și cantitatea acestora. În cazul erorilor de introducere a datelor, puteți utiliza pictograma creion pentru a corecta datele introduse.

Dacă totul este în regulă, puteți utiliza butonul Trimiteți comanda pentru a finaliza comanda. Veți primi o confirmare pe site sau prin e-mail. Dacă observați date incorecte după înregistrarea comenzii (de ex. În e-mailul de confirmare), sunteți obligat să anunțați imediat Furnizorul de servicii, dar nu mai târziu de 24 de ore. Indiferent de intenția comenzii, utilizatorul se poate conecta utilizând fereastra de autentificare a clientului sau  din meniul Autentificare. După conectare, va apărea meniul Modificare date, unde puteți schimba datele pe care le-ați furnizat în timpul înregistrării, precum și datele și starea comenzii trimise.

FINALIZAREA COMenzii (licitație)

Dacă sunteți sigur că conținutul coșului de cumpărături corespunde produselor pe care doriți să le comandați și că datele dvs. sunt corecte, vă puteți închide comanda făcând click pe butonul „Finalizați comanda”. Informațiile furnizate pe site nu constituie o ofertă pentru încheierea unui contract de către Vânzător. În cazul comenzilor care intră sub incidența prezentelor CGV, sunteți considerat ofertant.

Făcând click pe butonul „Finalizați comanda”, confirmați în mod expres că oferta dvs.

 

trebuie considerată făcută și declarația dvs. - în cazul confirmării de către Vânzător conform acestor CGV - implică o obligație de plată. Sunteți legat de oferta dvs. pentru o perioadă de 48 de ore. Dacă oferta dvs. nu este confirmată de Vânzător în termen de 48 de ore în conformitate cu acești termeni și condiții generale, nu mai sunteți legați de oferta dvs.

PRELUCRAREA COMENZII, întocmire contract

Aveți ocazia să plasați comanda în orice moment. Vânzătorul vă va confirma oferta prin e-mail cel târziu în ziua lucrătoare următoare depunerii ofertei dvs. Contractul este creat atunci când e-mailul de confirmare trimis de Vânzător devine disponibil pentru dvs. în sistemul dvs. de poștă electronică.

MODALITățI DE PLATă

RAMBURS

Dacă doriți să decontați valoarea comenzii la primirea coletului, selectați metoda de plată „Ramburs”.

METODE DE preluare, plăți de livrare

SERVICIU DE CURIER GLS

Produsul este livrat prin serviciul de curierat GLS.

Mai multe informații pot fi găsite aici: https://gls-group.eu/EN/en/consignees-services-services  

Taxa pentru acest mod de transport este de 1.350 HUF brut.

Punct de colectare GLS

Pentru achizițiile online, livrarea prin serviciul de curierat la domiciliu este cea mai populară, dar rata de colectare personală crește de la an la an. Clienții pot ridica mărfurile în mod convenabil și conform propriului program prin punctele de colectare GLS, unde se asigură plata în numerar.

Puncturile de colectare GLS sunt situate în locații ușor accesibile, cum ar fi mall-uri, benzinării, librării sau alte magazine aglomerate. Cele mai multe locații funționează și cu program convenabil, chiar și în weekend, așteaptând clienții care doresc să ridice sau să depună coletul. GLS trimite o notificare prin e-mail sau SMS destinatarului cu privire la livrarea bunurilor. Clientul poate ridica coletul oricând în termen de 5 zile lucrătoare, ținând cont de programul de deschidere a punctului de colectare GLS.

Taxa pentru acest mod de transport este de 1.350 HUF brut.

 

 

DATA FINALIZĂRII comenzii

Termenul general de livrare a comenzii este de maximum 30 de zile de la confirmarea comenzii. 

REZERVAREa dreptului, CLAUZĂ DE PROPRIETATE

Dacă ați comandat anterior un produs și nu l-ați primit la timp (cu excepția cazului în care v-ați exercitat dreptul de retragere) sau Produsul nu a fost returnat vânzătorului cu neridicat, Vânzătorul va îndeplini comanda în conformitate cu achiziția prețului și plata în avans a costurilor de transport.

Vânzătorul poate refuza livrarea Produsului până când este convins că prețul Produsului a fost plătit cu succes folosind soluția de plată electronică (inclusiv cazul în care Cumpărătorul plătește prețul de cumpărare și conversia în moneda statului său membru și din cauza comisioanelor și costurilor bancare, Vânzătorul nu primește suma totală a prețului de achiziție și a taxei de livrare). În cazul în care prețul Produsului nu a fost achitat integral, Vânzătorul poate invita Cumpărătorul să suplimenteze prețul de achiziție.


VÂNZĂRI ÎN STRĂINĂTATE

Vânzătorul nu face nicio discriminare între cumpărătorii de pe teritoriul României și din afara teritoriului Uniunii Europene prin utilizarea site-ului web. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în acest CGV, Vânzătorul va asigura livrarea/primirea produselor comandate în România.

Dispozițiile prezentelor CGV se aplică și achizițiilor în afara României, conform dispozițiilor regulamentului relevant, unui consumator care este cetățean al unui stat membru sau rezident într-un stat membru sau o întreprindere stabilită într-un stat membru și achiziționează sau folosește bunuri sau servicii în cadrul Uniunii Europene destinate exclusiv utilizării finale. Un consumator este o persoană fizică care acționează în scopuri care sunt în afara comerțului, afacerii, meșteșugului sau profesiei sale.

Limba de comunicare și cumpărare este în primul rând română, Vânzătorul nu este obligat să comunice cu Cumpărătorul în limba statului membru al Cumpărătorului.

Vânzătorul nu este obligat să respecte sau să informeze Cumpărătorul cu privire la cerințele necontractuale, cum ar fi etichetarea sau cerințele specifice industriei, referitoare la Produsul în cauză în conformitate cu legislația națională a statului membru al Cumpărătorului.

Cu excepția cazului în care Vânzătorul prevede altfel, acesta aplică TVA România tuturor Produselor.

Conform acestor CGV, Cumpărătorul își poate exercita posibilitățile de executare drepturilor.

Dacă se utilizează o soluție de plată electronică, plata se va face în moneda specificată de Vânzător,

Vânzătorul poate refuza livrarea Produsului până când este convins că prețul Produsului și taxa de expediere au fost plătite cu succes și în totalitate utilizând soluția de plată electronică (inclusiv cazul în care Cumpărătorul transferă produsul în moneda statului său membru prețul de achiziție (taxa de livrare) și datorită conversiei, precum și comisioanelor și costurilor bancare, Vânzătorul nu primește suma totală a prețului de achiziție). În cazul în care prețul Produsului nu a fost achitat integral, Vânzătorul poate invita Cumpărătorul să suplimenteze prețul de achiziție.

Pentru predarea Produsului, Vânzătorul oferă clienților în afara României aceași opțiuni de predare disponibile ca și clienților români.

În cazul în care Clientul poate solicita livrarea Produsului pe teritoriul României sau pe teritoriul oricărui alt stat membru al Uniunii Europene conform GTC, clientul din afara României poate solicita acest lucru prin oricare dintre metodele de livrare indicate în CG.

În cazul în care Cumpărătorul poate alege să primească Produsul personal la Vânzător conform GTC, și cumpărătorul în afara României poate exercita acest drept.

În caz contrar, Cumpărătorul poate solicita ca livrarea Produsului în străinătate să fie aranjată pe cheltuiala sa. Clienții români nu au dreptul la acest drept.

După plata taxei de livrare, Vânzătorul îndeplinește comanda. În cazul în care Cumpărătorul nu achită taxa de livrare Vânzătorului sau nu își rezolvă propria livrare până la data convenită, Vânzătorul reziliază contractul și rambursează prețul de achiziție plătit în avans către cumpărătorul.

INFORMAȚII PENTRU CONSUMATORI PE BAZA DECRETULUI GUVERNului NR  45/2014 (II. 26.)

Cuprins

 • Informații pentru consumatori
 • Dreptul de retragere
 • Drepturi de garanție

INFORMAȚII PRIVIND DREPTUL DE RETRAGERE AL CLIENTULUI

După codul civil. 8:1. Conform articolului 1 punctul 3, consumatorul este numai o persoană fizică care acționează în afara sferei profesiei sale, a ocupației independente sau a activității sale comerciale se califică, astfel încât persoanele juridice nu pot exercita dreptul de retragere fără justificare!

Consumatorul este protejat după articolul 20 din decretul guvernului 45/2014. (II. 26.) și are dreptul să se retragă fără justificare.

 

Consumatorul are dreptul de retragere

(a) în cazul unui contract de vânzare a unui produs

 1. aa) privind produsul,

(ab) în cazul vânzării mai multor produse, dacă fiecare produs este furnizat în moment diferit, până la ultimul produs furnizat,

acesta poate fi exercitat într-o perioadă de 14 zile de la data primirii de către consumator sau de către un terț, altul decât transportatorul desemnat de acesta.

Niniuna dintre aceste puncte nu va afecta dreptul consumatorului de a exercita dreptul de retragere prevăzut la acest punct între data încheierii contractului și data primirii produsului.

În cazul în care consumatorul a făcut o ofertă pentru încheierea contractului, consumatorul are dreptul de a retrage oferta înainte de a încheia contractul, ceea ce elimină obligația de a face o ofertă care să acopere încheierea contractului.

DECLARAȚIE DE RETRAGERE, EXERCITAREA DREPTULUI CONSUMATORULUI DE RETRAGERE SAU DE încheiere

 

Drepturile consumatorul după articolul 20 din decretul guvernului 45/2014. (II. 26.) pot fi exercitate prin intermediul unei declarații clare în acest sens sau utilizând un exemplu de declarație care poate fi descărcat și de pe site.

VALABILITATEA DECLARAȚIEI DE RETRAGERE A CONSUMATORULUI

Dreptul de retragere se consideră că a fost exercitat în termenul în care consumatorul își prezintă declarația în termen. Termenul limită este de 14 zile.

Consumatorul trebuie să demonstreze că și-a exercitat dreptul de retragere în conformitate cu această dispoziție.

Vânzătorul este obligat să confirme declarația de retragere a consumatorului imediat după primirea acestuia pe un suport electronic de date, cu condiția ca acesta să ofere consumatorului și exercitarea dreptului de retragere pe site-ul său web.

 

 

 

 

 

 

OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI ÎN CAZUL servirii CONSUMATORULUI

OBLIGAȚIA DE rambursare A VÂNZĂTORULUI

Dacă consumatorul anulează comanda în conformitate cu articolul 20 din decretul guvernului 45/2014. (II. 26.), Vânzătorul va rambursa întreaga sumă plătită de consumator cu titlu oneros, inclusiv costurile suportate în legătură cu performanța, cum ar fi taxa de livrare. Vă rugăm să rețineți că această prevedere nu se aplică costurilor suplimentare suportate prin alegerea unui alt mod de transport decât cel mai scump mod de transport standard.

METODA DE rambursare obligatorie A VÂNZătorului

În conformitate cu articolul 20 din decretul guvernului 45/2014. (II. 26.), Vânzătorul va rambursa suma returnată consumatorului în același mod ca și metoda de plată utilizată de consumator. Cu consimțământul expres al consumatorului, Vânzătorul poate utiliza o altă metodă de plată pentru rambursare, dar consumatorului nu i se pot percepe taxe suplimentare ca urmare. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru nicio întârziere datorată unui număr de cont bancar sau unei adrese poștale furnizate incorect și/sau inexact de către Consumator.

COSTURI ADIȚIONALE

În cazul în care consumatorul alege în mod specific un alt mod de transport decât cel mai scump mod de transport standard, Vânzătorul nu va fi obligat să ramburseze costurile suplimentare rezultate. În acest caz, suntem obligați să rambursăm până la tarifele generale de expediere indicate.

DREPTUL DE RETRAGERE

 

Vânzătorul poate reține suma returnată consumatorului până când acesta a returnat produsul sau a dovedit dincolo de orice îndoială rezonabilă că a fost returnat; se va lua în considerare cea anterioară dintre cele două date. Vă rugăm să rețineți că nu putem ridica un produs cu plată ramburs sau dacă taxa de retur nu este suportată de consumator.

ÎN CAZ DE anulare SAU DE ÎNCETARE A OBLIGAȚIILOR DE CĂTRE CONSUMATOR

RETURAREA PRODUSULUI

Dacă consumatorul, în conformitate cu articolul 20 din decretul guvernului 45/2014. (II. 26.) anulează comanda, este obligat să returneze produsul imediat, dar nu mai târziu de paisprezece zile de la notificarea anumării sau să predea produsul Vânzătorului sau persoanei autorizate de Vânzător. Returul este considerat a fi finalizat la timp dacă consumatorul trimite produsul înainte de termen.

 

 

 

Suportarea COSTURILOR DIRECTE LEGATE DE RETURAREA PRODUSULUI

 

Consumatorul suportă costul direct al returnării produsului. Produsul trebuie returnat la adresa Vânzătorului. În cazul în care, după începerea executării, consumatorul anulează contractul pentru furnizarea de servicii în afara sediului, acesta va plăti întreprinderii o taxă proporțională cu serviciul furnizat până la data notificării companiei. Suma care trebuie plătită proporțional de către consumator se stabilește pe baza sumei totale a contraprestației prevăzute în contract, plus impozitul. În cazul în care consumatorul dovedește că suma totală astfel determinată este excesivă, suma proporțională se calculează pe baza valorii de piață a serviciilor furnizate până la data încetării contractului. Vă rugăm să rețineți că nu putem ridica un produs cu plată ramburs sau dacă taxa de retur nu este suportată de consumator.

RESPONSABILITATEA CONSUMATORULUI PENTRU DETERIORARE

Consumatorul este răspunzător pentru deteriorarea rezultată din utilizarea mai mare decât cea necesară pentru a determina caracteristicile și funcționarea produsului.

DREPTUL DE RETRAGERE NU POATE FI EXERCITAT ÎN URMĂTOARELE CAZURI

Vânzătorul vă atrage în mod expres atenția asupra faptului că este posibil să nu vă exercitați dreptul de retragere în conformitate cu Decretul Guvernului 45/2014 (II.26.) din Secțiunea 29 alineatul 1 în următoarele situații:

 1. a) în cazul unui contract pentru furnizarea unui serviciu, după prestarea serviciului în ansamblu, în cazul în care întreprinderea a început prestarea cu consimțământul expres prealabil al consumatorului și consumatorul a recunoscut că își pierde dreptul de anulare după executarea serviciului;
 2. b) în cazul unui produs sau serviciu al cărui preț sau taxă nu poate fi influențat de întreprinderea de pe piața financiară, și este supus unor eventuale fluctuații într-o perioadă specificată pentru exercitarea dreptului de retragere;
 3. c) în cazul unui produs neprefabricat care a fost produs la instrucțiunile consumatorului sau la cererea sa expresă sau în cazul unui produs care este clar personalizat pentru consumator;
 4. d) în cazul unui produs perisabil sau de scurtă durată;
 5. e) în cazul unui produs sigilat care, din motive de protecție a sănătății sau de igienă, nu poate fi returnat după deschidere după livrare;
 6. f) în cazul unui produs care, este amestecat cu un alt produs după livrare;
 7. g) în cazul unei băuturi alcoolice a cărei valoare reală depinde de fluctuațiile pieței dincolo de controlul întreprinderii și al căror preț a fost convenit de părți la momentul încheierii contractului de vânzare, dar nu se realizează până la a treizecea zi după încheiere;
 8. h) în cazul unui contract comercial în care întreprinderea, la cererea expresă a consumatorului, vizitează consumatorul pentru a efectua lucrări urgente de reparații sau întreținere;

  i) în cazul vânzării și cumpărării de înregistrări audio sau video sigilate și copii ale software-ului pentru computer, dacă consumatorul a dezfăcut ambalajul după livrare;

  j) în cazul ziarelor, periodicelor și revistelor, în afară de cele contractele de abonament;

(l) în cazul contractelor atribuite prin licitație publică;

(m) în cazul unui contract pentru furnizarea de servicii de cazare, transport, închiriere auto, catering sau servicii de agrement, altele decât un serviciu rezidențial, dacă a fost stabilită o dată de executare sau un termen specificat în contract;

(n) în cazul conținutului digital furnizat pe suporturi imateriale, în cazul în care afacerea a început performanța cu consimțământul expres al consumatorului și consumatorul a declarat în același timp că își pierde dreptul de retragere după începerea executării.

GARANȚIE, GARANțIA PRODUselor, asigurare

 

Această secțiune a informațiilor pentru consumatori a fost definită în conformitate cu autorizarea secțiunii 9 (3) din Decretul Guvernului 45/2014 (II.26.) utilizând anexa 3 la Decretul Guvernului 45/2014 (II.26.).

garanție

În ce cazuri vă puteți exercita dreptul la garanție pentru consumabile?

În cazul executării defectuoase a Vânzătorului, puteți revendica o garanție împotriva Vânzătorului în conformitate cu regulile Codului civil.

Ce drepturi aveți în baza cererii dvs. de garanție?

Puteți alege să utilizați următoarele reclamații privind garanția consumabilelor:

Puteți solicita o reparație sau înlocuire, cu excepția cazului în care este imposibil să satisfacă cererea dvs. respectivă sau ar suporta un cost suplimentar disproporționat pentru Vânzător în comparație cu satisfacerea altor cereri ale dvs. Dacă nu ați solicitat sau nu ați putut solicita repararea sau înlocuirea, puteți solicita o livrare proporțională a contraprestației sau defectul poate fi reparat pe cheltuiala Vânzătorului sau reparat de altcineva sau - în cele din urmă – puteți apela la retragerea contractului.

Puteți transfera garanția de aprovizionare la un alt produs ales, însă veți suporta costul transferului, cu excepția cazului în care acesta a fost justificat sau dat de Vânzător.

Care este termenul limită pentru a solicita garanția consumabilelor?

Trebuie să raportați defectul imediat după descoperirea acestuia, dar nu mai târziu de două luni de la descoperirea defectului. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că nu vă mai puteți exercita drepturile de garanție după perioada de prescripție de doi ani de la executarea contractului.
În cazul în care obiectul contractului dintre consumator și afacere este un articol second-hand, părțile pot conveni asupra unui termen de prescripție mai scurt; o perioadă de prescripție mai mică de un an nu poate fi stabilită nici în acest caz.

Împotriva cui puteți revendica garanția consumabilelor?

Puteți revendica cererea de garanție împotriva Vânzătorului.

Care sunt celelalte condiții pentru aplicarea drepturilor dumneavoastră de garanție?

În termen de șase luni de la executare, iar nu există alte condiții decât notificarea defectului pentru a vă pune în aplicare reclamația în garanție dacă atestați că produsul sau serviciul a fost furnizat de Vânzător. Cu toate acestea, după șase luni de la data executării, sunteți obligat să demonstrați că defectul pe care l-ați recunoscut a existat deja în momentul executării.

În cazul produselor uzate, garanția și drepturile de garanție se aplică diferit de regulile generale. În cazul produselor uzate, putem vorbi și despre performanțe defecte, cu toate acestea, trebuie luate în considerare circumstanțele pe baza cărora Cumpărătorul ar putea aștepta să apară anumite defecte. Din cauza deteriorării, apariția anumitor defecte devine din ce în ce mai frecventă, drept urmare nu se poate presupune că un produs folosit poate avea aceeași calitate ca unul nou achiziționat. Pe baza acestui fapt, Cumpărătorul își poate aplica drepturile de garanție numai cu privire la defectele care  nu provin din cauza utilizării și au apărut independent de acestea. În cazul în care produsul folosit este defect și Clientul, care se califică drept Consumator, a fost informat despre acesta în momentul cumpărării, Furnizorul de servicii nu este răspunzător pentru defectul cunoscut.

GARANțIA PRODUSelor

În ce cazuri vă puteți exercita drepturile de garanție produselor?

În cazul unui defect al unui obiect mobil (produs), la alegerea dvs. puteți să revendicați cererea de garanție sau cererea de garanție a produselor.

Ce drepturi aveți în conformitate cu cererea dvs. de garanție produselor?

Ca cerere de garanția produselor, puteți solicita doar repararea sau înlocuirea unui produs defect.

 

 

În ce cazuri produsul este considerat defect?

Un produs este defect dacă nu îndeplinește cerințele de calitate în vigoare la momentul introducerii pe piață sau dacă nu are caracteristicile specificate de producător.

Care este termenul pentru a vă aplica cererea de garanție a produsului?

Puteți revendica garanția produsului dvs. în termen de doi ani de la introducerea produsului pe piață de către producător. La expirarea acestei perioade, acest drept se va pierde.

Împotriva cui și în ce alte condiții puteți să vă revendicați garanția produselor?

Puteți face o cerere de garanție a produselor împotriva producătorului sau distribuitorului obiectului mobil. Trebuie să demonstrați defectul produsului în cazul unei cereri de garanție a produselor.

În ce cazuri producătorul (distribuitorul) este eliberat de obligația de garanție a produselor?

Producătorul (distribuitorul) este eliberat de obligația de garanție a produsului numai dacă poate dovedi că:

 • produsul nu a fost fabricat sau comercializat în cursul afacerii sale sau
 • defectul nu a fost recunoscut în lumina cunoștințelor științifice și tehnice actuale în momentul introducerii pe piață sau
 • defectul produsului rezultă din aplicarea legislației sau a unui regulament oficial obligatoriu.

Este suficient ca producătorul (distribuitorul) să dovedească un motiv al scutirii.

Vă rugăm să rețineți că, din cauza aceleiași erori, nu puteți solicita o garanție pentru un produs și o garanție a produselor în același timp. Cu toate acestea, dacă cererea dvs. de garanție a produsului este pusă în aplicare cu succes, puteți revendica cererea de garanție împotriva producătorului pentru produsul înlocuit sau piesa reparată.

Asigurare

În ce cazuri vă puteți exercita drepturile de garanție?

După decretul Guvernului 151/2003 (IX. 22.) privind garanția obligatorie pentru anumite bunuri de consum durabile, Vânzătorul este obligat să ofere o garanție pentru bunurile de consum durabile enumerate în anexa 1 la decret (de exemplu: articole tehnice, scule, aparate), precum și accesoriile și componentele acestora din cadrul domeniul de aplicare specificat în acesta (în continuare - denumit împreună bun de consum).

 

 

Ce drepturi aveți și în ce perioadă aveți dreptul de exercitare a garanției?

Drepturi la garanție

După decretul Guvernului 151/2003 (IX. 22.), Cumpărătorul are dreptul să solicite înlocuirea și rambursarea banilor ca cerere de garanție împotriva Vânzătorului ca regulă generală, în cazurile enumerate în secțiunea „Norme referitoare la gestionarea cererilor de garanție”.

Cumpărătorul poate, la alegerea sa, să își execute cererea de reparație direct la sediul social al Vânzătorului, sau la orice sediu, sucursală și la serviciul de reparații indicat de Vânzător pe cardul de garanție.

Perioada de validare

Cererea de garanție poate fi pusă în aplicare în perioada de garanție, iar după decretul Guvernului 151/2003 (IX. 22.), perioada de garanție fiind:

 1. a) un an în cazul unui preț de vânzare care ajunge la 10.000 HUF, dar nu depășește 100.000 HUF,
 2. a) un an în cazul unui preț de vânzare care ajunge la 100.000 HUF, dar nu depășește 250.000 HUF,
 3. c)trei ani în cazul în care prețul de vânzare depășește 250.000 HUF.

 

Nerespectarea acestor termene va determina pierderea, cu toate acestea, dacă produsul de consum este reparat, perioada de garanție va fi prelungită de la data livrării pentru reparații

până la perioada în care Clientul nu a putut utiliza produsul de consum conform intenției.

Perioada de garanție începe atunci când articolul de consum este predat Cumpărătorului sau dacă punerea în funcțiune este efectuată de Vânzător sau agentul acestuia, începută în ziua punerii în funcțiune.

Dacă Clientul pune în funcțiune bunurile de consum la mai mult de șase luni de la livrare, data de începere a perioadei de garanție este ziua livrării bunurilor de consum.

Reguli de gestionare a cererilor de garanție

Când se ocupă de reparații, Vânzătorul se va strădui să facă reparația în termen de 15 zile. Termenul limită pentru reparații începe la primirea articolului de consum.

Dacă durata reparației sau înlocuirii depășește cincisprezece zile, Vânzătorul va informa Cumpărătorul cu privire la durata preconizată a reparației sau înlocuirii.

Dacă, în timpul primei reparații a unui produs de consum în perioada de garanție, Vânzătorul constată că produsul de consum nu poate fi reparat, Vânzătorul va înlocui produsul de consum în termen de opt zile, cu excepția cazului în care cumpărătorul prevede altfel. Dacă nu este posibil schimbarea bunurilor de consum, Vânzătorul este obligat să ramburseze cumpărătorului prețul de cumpărare în termen de opt zile.

Prin acceptarea CGV, Cumpărătorul este de acord că informațiile îi pot fi furnizate electronic sau într-un alt mod adecvat pentru dovada primirii de către Cumpărător.

În cazul în care Vânzătorul nu poate repara bunurile de consum în termen de 30 de zile:

 • reparația i se poate face la o dată ulterioară, dacă Cumpărătorul a consimțit la aceasta, sau
 • dacă Cumpărătorul nu este de acord cu efectuarea ulterioară a reparației sau nu a făcut o declarație în legătură cu aceasta, bunurile de consum trebuie înlocuite în termen de opt zile de la expirarea perioadei de treizeci de zile sau
 • dacă Cumpărătorul nu consimte la efectuarea ulterioară a reparației sau nu a declarat în legătură cu aceasta, iar nu este posibil să se înlocuiască bunurile de consum, prețul de vânzare pe factura sau chitanța bunurilor de consum trebuie rambursat în termen de opt zile după cele treizeci de zile fără rezultat.

În cazul în care produsul de consum se defectează pentru a patra oară, Cumpărătorul are dreptul:

 • să contacteze Vânzătorul pentru reparații sau
 • în loc de necesitatea reparării, după Legea V din 2013 privind Codul civil 6: 159. § (2) litera b) poate să solicite vânzătorului o livrare proporțională a prețului de achiziție sau
 • în loc de necesitatea reparării, după Legea V din 2013 privind Codul civil 6: 159. § (2) litera b) poate să solicite repararea articolului de consum pe cheltuiala Vânzătorului sau pentru repararea acestuia de către altul sau
 • dacă Cumpărătorul nu exercită aceste drepturi (reparații, reduceri de preț și alte reparații pe cheltuiala Vânzătorului) sau nu a declarat despre acestea, produsul de consum trebuie înlocuit în termen de 8 zile, iar dacă nu este posibil să se înlocuiască produsul de consum, trebuie să se ramburseze banii în termen de opt zile pe contul produsului de consum sau prețul de vânzare de pe chitanța dvs.

Excepții

Cerințele din „Regulile de gestionare a garanției” nu se aplică bicicletelor electrice, scuterelor electrice, quad-urilor, motocicletelor, mopedelor, mașinilor, rulotelor, remorcilor și ambarcațiunilor cu motor.

Cu toate acestea, și în cazul acestor produse, Vânzătorul este obligat să depună eforturi pentru a îndeplini cererea de reparație în termen de 15 zile.

Dacă durata reparației sau înlocuirii depășește cincisprezece zile, Vânzătorul va informa Cumpărătorul cu privire la durata preconizată a reparației sau înlocuirii.

Care este relația garanției cu alte drepturi de garanție?

Garanția este valabilă depășind drepturile de garanție, o diferență fundamentală între drepturile generale de garanție

este că demonstrarea posibilei defecte este mai favorabilă consumatorului în cazul unei garanții.

După decretul guvernului 151/2003, consumabilele cu împachetare fixă care fac obiectul unei garanții legale sau care cântăresc mai mult de 10 kg sau nu pot fi transportate ca pachet manual în transportul public, iar trebuie reparate la locul de funcționare, cu excepția autovehiculelor În cazul în care reparațiile nu pot fi efectuate la locul de funcționare, demontarea și instalarea, precum și transportul și returnarea, vor fi asigurate de companie sau, în cazul unei cereri de reparații directe, de către serviciul de reparații.

Angajamentul vânzătorului nu poate conține, pe durata garanției obligatorii, condiții pentru consumator care sunt mai nefavorabile decât drepturile garantate de normele garanției obligatorii. Cu toate acestea, ulterior, termenii garanției voluntare pot fi stabiliți în mod liber, cu toate acestea, garanția în acest caz nu poate afecta existența drepturilor consumatorului care decurg din legislație, inclusiv garanția bunurilor.

Cerere de înlocuire în termen de trei zile lucrătoare

În cazul vânzărilor printr-un magazin web, se aplică și instituirea cererii de schimb în termen de trei zile lucrătoare. Cererile de schimb în termen de trei zile lucrătoare au fost depuse în conformitate cu 151/2003. (IX. 22.) și pot fi puse în aplicare în cazul bunurilor de consum durabile, potrivit cărora, dacă cineva validează instituirea cererii de schimb în termen de 3 zile lucrătoare, vânzătorul trebuie să interpreteze acest lucru în sensul că produsul era deja defect la momentul respectiv de vânzare și trebuie să înlocuiască  produsul fără alte întrebări.

Când este eliberat Vânzătorul de obligația de garanție?

Vânzătorul este eliberat de obligația de garanție numai dacă dovedește că cauza defectului a apărut după executare.

Vă rugăm să rețineți că, din cauza aceluiași defect, nu puteți revendica în același timp și o cerere de garanți, de altfel aveți dreptul la drepturile care decurg din garanție, indiferent de drepturile de garanție.

MODEL DE DECLARAȚIE PENTRU RETRAGERE

 

Destinatar: Zamyra KFT

(adresa: 5600 Békéscsaba Nagyrét 1658, e-mail: flortfashion@gmail.com)

Subsemnatul... declar că îmi exercit dreptul de retragere/reziliere în ceea ce privește contractul de vânzare a următorului produs(produse) sau furnizarea următorului serviciu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data încheierii contractului / data primirii: ……………………………………………………………

Numele consumatorului (consumatorilor): ……………………………………………………………………………………

Numele consumatorului (consumatorilor): ……………………………………………………………………………………

Vă rugăm să returnați prețul de cumpărare la următorul număr de cont bancar (completați dacă doriți să rambursăm prețul de achiziție prin transfer bancar):
…………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………………………

Semnătura consumatorului (consumatorilor): (numai în cazul declarației pe hârtie)

…………………………………………………………………………………

 

Data